Dictionary

Your search and translations:

resistance to penetration
Penetrationsbeständigkeit (f)
résistance (f) à la pénétration
resistenza (f) alla penetrazione
odolnost (f) proti pr?niku
oporno?? (f) na przenikanie|wytrzyma?o?? (f) na przenikanie
resistência (f) à penetração
?????