B2B Portal for Technical and Commercial Foundry Management
Languages

Foundry Corporate News - Unsichtbar

29. March 2017

Mevcutta bir Sipariş Yüküyle

Otomotiv üretiminde çevresel etkilerden dolayı karbon yayılımını azaltmak ve bunun gereklilikleri olarak yakıt sarfiyatını aracın ağırlığını azaltmak çok önem kazanmıştır. Bu çalışmalarda parçaların tasarımları zorlaştığı gibi yeni malzemeler de önem kazanmıştır. Daha önce gri dökme demir olarak üretilen parçalar artık ağırlıkları azaltılarak ve kesitleri inceltilerek küresel grafitli veya vermiküler grafitli dökme demir malzemeden üretilmeye başlanmıştır. Bu durum 2000’li yıllardan itibaren oluşturduğumuz üretim tecrübemizle bizi bu pazarlar için aranan bir firma haline getirmiştir.  Artan siparişlerle beraber toplam siparişimizin içindeki daha nitelikli dökme demir payımız % 25’lerden % 50’ler seviyesine ulaşmıştır.

Bu durum çerçevesinde daha verimli daha hızlı ve kabiliyetli bir hat yatırımı için çalışmalara başladık. Yeni parça tasarımlarını rahatlıkla üretebileceğimiz kabiliyetlerde makinalar araştırmaya başladık. Üfleme ve sıkıştırma kabiliyeti daha üst seviyede yeni teknoloji dikey kalıplama makinalarına, yüksek hızda döküm yapmaya izin veren çift döküm sistemine (Twin pour ) ve döküm ocağına, üretilen parçanın zarar görmeden soğuyabileceği soğutma tamburlarına, sürekli temizleme makinasını içeren bir komple hat yatırımı proje çalışması yaptık.

Sistemin avantajlarını özetlersek;


Ekolojik açıdan; yeni dikey kalıplama hattı beklemede iken enerji tüketimi yapmamaktadır. Ürünlerin, yapıların veya çevrenin kirlenme riskini en aza indirmektedir.

Elektrik sistemi açısından;

Yeni sistem elektrik ile çalıştığından dolayı sessiz, aşınması az ve titreşim seviyesi çok düşüktür. Yağ ve yağ stokları için özel saklama alanları gerekmemektedir. Yağ değişimi, filtrelemesi, stokları ya da yağ imha bedeli yoktur. Hidrolik yağ için soğutma sistemi ekipmanları ve pompa içermez. Elektrikli makineler daha hassas olduğu için hidrolik sıvılardaki gibi ataletsizlik yoktur. Planlı bakım için harcanan zaman daha azdır. Yazılım ve donanımın bağlantılı olması sonucu kendi kendine teşhis imkanı sayesinde daha kolay bakım ve az tamir masrafı duruş risklerini azaltmaktadır.

Twin pour sistemi sayesinde;

İndüktörlü ocaklarda tatil günlerinde üretim olmadığı zaman metalin sürekli olarak sıcak tutulma zorunluluğu vardır. Hafta sonlarında bu yüzden oluşan enerji kaybı Twin Pour hat frekanslı ocak ile minimuma indirilmektedir.  Bobin kaynaklı üretim duruşlarının minimuma indirilmesi sayesinde indüktörde üretim anında arıza olması durumunda yaşanan üretim kaybının minimuma indirilmesi sağlanmaktadır. Bobin sisteminin modüler olması nedeniyle, herhangi bir arıza durumunda bazı ekipmanların devre dışı bırakılarak sistemin çalışmaya devam etmesi sağlanabilmektedir. Aynı çevrim süresi içerisinde tek yerine iki kalıbın dökümü yapılabilmektedir. Mevcut otomatik döküm ocağında ısıtma indüktörle yapılmaktadır. Twin Pour sisteminde indüktör kanallarında oluşan cüruf tıkanmaları problemi minimuma indirilmektedir.  

Enerji verimliliği hususunda;

Güç kaynağı ve güç gereksinimleri için kurulum maliyeti düşüktür. Düşük enerji tüketiminden dolayı genel masraflarda düşüş sağlar. Yıllık su tüketimini düşürür ve daha iyi ürün yaşam döngüsüne (düşük KgCO2) sahiptir. Sistem de yağ sıcaklığının dengelenmesi ya da çalışma sıcaklığına ulaşması için bekleme olmamasından dolayı üretimin daha hızlı başlamasını sağlar. Enerji maliyetleri düşüktür ve çevre tüzüklerine uyumludur.

Mevcutta yoğun bir sipariş yüküyle çalışmakta olan bir hattın komple yenilenmesi son derece tempolu ve özverili bir çalışma gerektirdi. Siparişler hattın sadece 3 hafta durmasına izin veriyordu. Bu süre, geçmişte sadece kalıplama makinasının değişmesi için bile yetmemişti. Ekip çalışmasının ve dayanışması sonucunda mevcut hat durdurulduktan sonra 3 hafta içinde komple hattın montajı bitmiş ve devreye alma çalışmaları için hazır duruma gelmiştik. Türkiye’de başka bir yerde örneği olmayan hatta birçoğu Avrupa’da da yeni olan teknolojiler firmamıza kazandırılmıştır. Devreye alma çalışmaları sırasında TPM ekiplerimizin çalışmalarından da yararlandık. Karşılaştığımız sorunlar, kurduğumuz kaizen kültürü ile çözülmüş ve süreçlerimiz iyileştirilmiştir.

Company Info

Demisas

Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147
41700 Darıca / Kocaeli

Phone: +90 262 677 46 00
Fax: +90 262 677 46 99

E-Mail:

Related Articles

Youtube Linkedin Xing