B2B Portal for Technical and Commercial Foundry Management
Languages

Foundry Corporate News - Unsichtbar

27. September 2016

Türk Döküm Sanayi

Döküm teknolojisi, metalleri işlemek ve şekillendirmek konusunda yüzyıllardır kullanılagelen, en önemli endüstri dallarından biridir. Gündelik hayatımızın her aşamasında, kuyumculuktan, ağır sanayi tezgahlarına, tarım makinelerden gemi makinelerine kadar çok değişik alanlarda döküm yöntemi ile üretilen malzemeler kullanılmaktadır.

Türkiye‘de döküm sektörü ve zanaatı köklü tarihsel geçmişi ile beraber sanayileşme döneminde özel teşebbüs yatırımları ile gelişmiştir. Türk Döküm Sektörünün gerek Avrupa‘da, gerekse dünyada önemli bir yeri vardır.

Türk Döküm Sektörü 2014 (AFS Census) Dünya üretim rakamları itibariyle Almanya ve İtalya‘yı takiben Avrupa‘da 3. sıraya yerleşmiş ve dünyanın önde gelen döküm üreticileri arasında yükselmeye devam etmiştir. Sektör, 2014 yılında dünya sıralamasında ise 10. sıradadır.

2015 yılında döküm sektöründe faaliyet gösteren 915 firma, toplam 1.850.000 ton üretim yapmış ve 33.000 kişiyi istihdam etmiştir. Metal döküm sanayi sektöründe işletme sayısı yüksek olmakla beraber, üretimin büyük çoğunluğu sermaye şirketlerinde yapılmaktadır.

Türk Döküm Sanayinin son 10 yıl içinde gerçekleştirdiği tesis ve ekipman yatırımları 3 milyar dolara ulaşmış olup; kurulu kapasite m2015 yılı itibariyle pik/sfero alanında 2 milyon ton, çelik alanında 300 bin ton ve demir dışı alanında ise 400 bin tona ulaşmıştır. Bu tesislerimizin çoğu iç ve dış piyasalara yönelik olarak üretim yapmaktadır.

Avrupa‘ya olan yakınlığı nedeniyle bu kıtadaki ülkelere kara yoluyla en fazla 5 günde, deniz yoluyla ise en fazla 10 günde teslimat yapılabilmektedir.

2015 yılında toplam üretimin %62‘si ihraç edilmiştir (Şekil 1). İhracatın önemli bir kısmı AB ülkelerine yapılmış olup; AB ülkelerine yapılan ihracat toplam ihracat miktarının %77‘ine tekabül etmektedir.

Tesis ve ekipman yatırımlarının yanında sektör özellikle insan kaynaklarına, eğitim faaliyetlerine ve Ar&Ge girişimlerini de aynı önemde sermaye ve emek harcamaktadır. Birçok dökümhanemiz ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949 ve OHSAS 18001 kalite standartlarına sahiptir.

Ülke olarak sahip olduğumuz en önemli avantajlardan biri genç, eğitimli, yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip, döküm sektöründe çalışmaya istekli iş gücüdür. AB Ekoloji ve Çevre normlarına uyum çalışmaları çerçevesinde tesisler çevreyi koruma amaçlı ekipman yatırımlarına devam etmektedir.

Türk Döküm Sektörünün önümüzdeki 5 yıl süresince yaklaşık olarak her yıl %7-8 oranında büyüme göstermesi beklenmektedir. Büyümenin özellikle yüksek basınçlı döküm ve makine parçaları alanlarında olacağı tahmin edilmektedir. Bunun yanında CGI ve yeni sünek alüminyum alaşım malzemeler, işleme tesisleri, ürün tasarım, prototip yapımı ve test edilmesine yönelik yatırımlar, patent alımlarına yönelik çalışmalar göze çarpmaktadır.

Türk Döküm Sanayi düşük üretim maliyetleri ile daha kaliteli üretimin, yeni teknolojiler ile verimliliği artırmanın küresel rekabetteki en önemli noktalar olduğunu kavramış olup; son yıllarda gerçekleştirilen atılımlar ile dünya döküm piyasasında güçlü bir konuma ulaşmıştır.

Sektördeki ilerleme sadece yıllık üretim rakamlarıyla sınırlı olmayıp; teknik bilgi birikimi ve kalite hususlarında da kendini göstermektedir. Bu büyüme ve büyümenin geleceği dökümhanelerin her biriminde çalışmakta olan eğitimli ve entelektüel insan kaynağı sayesinde garanti altındadır. Ekonomik kriz dönemlerinden önemli dersler çıkaran Türk dökümcüleri maliyetleri düşürmenin, finansal riskleri minimize etmenin ve müşteriler ile ilişkileri geliştirmenin ciddiyetini görmüştür. Bu doğrultuda rekabetçi fiyatlar ile birlikte müşterilerine simultane mühendislik, analiz ve iyileştirme, zamanında teslimat, esneklik, güncel teknoloji ve güvenilir kalite sunan Türk Döküm Sanayi 21. yüzyılın lider döküm tedarikçisi olma yolunda ilerlemektedir.www.foundryturkey.com

Company Info

Pangborn Group

4630 Coates Drive
Fairburn, GA 30213-2975

Phone: +1 404 665-5700
Fax: +1404 665-5700

E-Mail:info@pangborngroup.com

Related Articles

Youtube Google+ Linkedin Xing