Partner

İğrek Makine Türkiye / IGREK MAKINA, Turkey

İğrek Makina, köklü geçmişinden aldığı enerji ile gelecek için modern yeni dökümhaneyi kuruyor.

 

İğrek Makina is establishing a modern new foundry for the future with the energy coming from its deep-rooted past.

Reading time: min

Otomotiv kalıp sektörü, takım tezgahları gövdeleri, rüzgar enerjisi ekipmanları, uzay ve havacılık teknolojilerine yönelik dökümlerinin üreticisi olan ve geçen yıl toplam üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden İğrek Makina, yüksek pay ayırdıkları Ar-Ge Merkezini güçlendirmeye devam ederek, yepyeni ürünler ortaya çıkarmaya ve ürettiği CNC takım tezgahlarını öncelikle yurt içi stratejik üreticilere sonra da Avrupa pazarına tanıtma çalışmalarını yürütmekte. 

A. Osman İğrek tarafından 1946 yılında kurulan ve bugün dökümhane parçada 70 tona varan döküm kapasitesine sahip olan İğrek Makine 2020 yılında mevcut dökümhanesine ilave olarak 5000 metrekarelik yeni  bir kalıplama tesisi kurmakta. Sektörünün en modern, en ideal iş akışına sahip bu kalıphanede parça ağırlığı 1 il 30 ton arası parçaların seri bir şekilde kalıplanması, dökümü hedeflenmekte. Pik, sfero ve çelik döküm üretimine bu tesiste devam edecek olan firmanın kurulacak yeni ekipmanı ilk etapta 500 ton kum kapasitesine sahip olacak ve kendi içerisinde bağımsız bir tesis olarak firmanın mevcut kapasitesini 3 ila 4 katına çıkaracak niteliktedir. Büyük döküm parça üretiminde Avrupa çapında iddialı bir dökümhane olma hedefi firmanın 2000’li yıllardan itibaren kendi model üretim üretim tesisine sahip olması, talaşlı imalat konusunda yatırım ve yeteneklerini geliştirmesi ile hep güncel olmuştur. Bu yeni tesis ağır sanayi üretiminde ülkemizin yüz akı olacaktır. 

Üretim alanını 40 bin metrekareye çıkardı, 5 Eksen CNC İşleme Kafası üretti, çelik dövme tesisi için yatırımlara başlamakta
Otomotiv, havacılık, enerji ve benzeri ağır sanayi branşlarına yönelik döküm parçalar ve CNC takım tezgahları üretme hedefleri doğrultusunda ilave tesis ve yenileme yatırımı yapıp üretim alanlarını 40 bin metrekareye çıkaran firma, bugün Bursa, Türkiye’deki merkez tesisinde dökümhane, talaşlı imalat, modelhane ve Ar-Ge Merkezi olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor. Firma, döküm kalitesini artırmak ve kapasiteyi geliştirmek amacıyla yeni teknolojilere yatırım yapan, en iyi yüzey ve yapısal kalite için çalışan başarılı bir metalürjik laboratuvar ekibine sahip. 

İğrek Ar-Ge Merkezi Türkiye’de daha önce seri olarak yerli üretimi olmayan yüksek teknolojili, büyük ebatlı, yüksek hız ve hassasiyete sahip CNC Freze ve Dik Torna takım tezgahları tasarım ve üretimi yapmaktadır. Başlı başına çığır açıcı bir girişim olan bu yönü için firmanın özel web sitesi incelenebilir: https://machinetools.igrek.com.tr/

İkinci üretim tesisinin inşasına başlayan firma Bursa, Mustafakemalpaşa’da 100.000 metrekarelik üretim tesisini kurmakta
Bursa’ya 20 dakikalık mesafede kurulan yeni Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrika inşaatını 2020’de tamamlamayı hedefleyen firma bu yeni tesiste yine dünya çapında bir ağır sanayi kuruluşunu yapılandırarak yeni 75 yıllara ulaşmayı hedeflemektedir. Döküm, çelik dövme, takım tezgahları üretimi yine bu tesisin ana üretim konusu olacak, ülkemiz için katma değeri yüksek ürünler üretecek, nitelikli istihdam sağlayacak bir sanayi kuruluşu olacaktır.


İğrek Makina, producer of automotive stamping die castings, castings for machine tools, wind energy equipment parts, castings for space and aviation Technologies whom directly exports 30% of its total production last year, continues to strengthen its R&D Center and It carries out the efforts to introduce the CNC machine tools it produces to the domestic strategic manufacturers and then to the European market.

Established by A. Osman İğrek in 1946 and today has a casting capacity of up to 70 tons per part in the foundry, İğrek Makine is establishing a new molding facility of 5000 square meters in addition to its existing foundry within 2020. In this new molding shop, which is to have the most modern and ideal work flow in its sector, it is aimed to mass mold and cast the parts between 1 and 30 tons. The new equipment to be installed of the company, which will continue to produce gray, ductile iron and steel casting at this facility, will have a capacity of 500 tons of sand in the first step and will increase the existing capacity of the company 3 to 4 times as an independent facility. The goal of being an assertive foundry in large cast parts production throughout Europe has always been up-to-date with the company having its own model production shop since 2000s and improving its investments and capabilities in machining. This new facility will be the face of our country in heavy industry production.

Increased the production area to 40 thousand square meters, produces 5 Axis CNC Machine Tools, entering forging steel production 
For production of casting parts for supplying automotive, aerospace, energy and other heavy industries and for the goal of producing CNC machine tools, company increased the total closed area of production to 40 thousand squaremeters within the central headquarters in Bursa. This facility includes the foundry, machining and pattern shops and the R&D Center. The company has an experienced and successful metallurgical laboratory team that invests in new technologies and works for the best surface and structural quality in order to increase casting quality and improve capacity. 

The high-tech R&D Center is focused on designing and producing large-sized, high speed and precision, Industry 4.0 oriented machine tools in Turkey for 5 axis CNC milling and vertical turning (lathe) machine tools. For this aspect, which is a groundbreaking initiative in itself, the company's special website can be examined: https://machinetools.igrek.com.tr/

The construction of the second production facility initiated, establishing a 100.000 square meter production facility in Mustafakemalpaşa, Bursa
The company, aiming to complete the construction of a new factory in 2020 in the new Mustafakemalpaşa Organized Industrial Zone, located in 20 minutes distance from Bursa, targeting to reach for new 75 years of production life in this new facility by structuring a worldwide heavy industry organization. Casting, forging, machine tools production will be the main production subject of this facility again, it will be an industrial establishment that will produce high value added products for our country and provide qualified employment.
 

[31]
Socials