Partner

Aslankaya Döküm ve Makina / Aslankaya Foundry and Machine

Reading time: min

1990 yılında kurulmuş olan Aslankaya Grup firmasının bir parçası olan Aslankaya Döküm ve Makina San. Tic. A.Ş. 2015 yılında, kendi alanında uzman bir ekip ile Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuştur. Bölgede ürün kalitesi ve üretim teknolojisi olarak öncü bir marka olma konusunda emin adımlarla ilerleyen firmamız, kaliteyi kendine ilke edinmiştir. 5000 m² kapalı alanda üretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket olarak teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, gelişmiş bir laboratuvar, son teknoloji test ve analiz cihazlarıyla döküm sektöründe hizmet verilmektedir.
Aslankaya Döküm ve Makina San. Tic. A.Ş. (Aslankaya Foundry and Machine), is part of Aslankaya Group company was founded in 2015 in Gaziantep 5th Organized Industrial Zone with a team of experts in their field. Our firm, has taken firm steps towards being a leading brand in the region in terms of product quality and production technology, has adopted the quality as its principle. Production activities are carried out in 4650 m² closed area. As a company, the technological developments are closely followed, and a service is provided in the casting industry with an advanced laboratory, testing and analysing devices.

İlkleri gerçekleştirme becerisi, yetenekli insan gücü ve bilgi birikimine sahip olan Aslankaya Döküm ve Makina, bulunduğu bölgede özel dökümhanelere kıyasla ürettiği ürünler ile bu bilgi birikimi ve becerisini ortaya koymuş ve kendini ispatlamıştır. 
Which has the ability to realize firsts, skilled manpower and knowledge, Aslankaya Foundry and Machine has demonstrated this knowledge and skill with the products it produces in comparison to private foundries in its region.

Aslankaya Döküm ve Makina; çevreye duyarlı, kaliteli ve rekabetçi hizmet anlayışıyla üretimin her aşamasında müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, bu bağlamda 2.4 MW üretim kapasiteli yenilenebilir, temiz enerji olan GES(Güneş Enerji Santrali) projesini hayata geçirmiştir. Her alanında olduğu gibi bu alanda da çevreye duyarlılığı ispatlamıştır. 
Aslankaya Foundry and Machine; with its environmentally conscious, high quality and competitive service approach, puts customer satisfaction as a principle at every stage of production, and in this context, it implemented the GES (Solar Power Plant) project, which is a renewable, clean energy with a capacity of 2.4 MW. As in all other fields, has proved environmental awareness in this field.


Aslankaya Döküm ve Makina; İnşaat ve Maden Endüstrisi, Çimento Endüstrisi, Makine Endüstrisi, Enerji Sektörü başta olmak üzere birçok sektörde ve alanda en üst kalite ile üretim yapmaktadır. Tesisimizde, Beyaz Dökme Demir, Yüksek Manganlı Çelik, Düşük Alaşımlı ve Yüksek Alaşımlı Çelikler, Gri Dökme Demir (Pik – GG Serisi), Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero – GGG Serisi) çeşitlerinde malzeme üretimi yapılabilmektedir.
Aslankaya Foundry and Machine; It produces with the highest quality in many sectors and fields, especially in the Construction and Mining Industry, Cement Industry, Machinery Industry, Energy Sector. In our facility, materials are being produces in side range as White Cast Iron, Austenitic High Manganese Steel(Hadfield Steel), Low Alloy and High Alloy Steels, Gray Cast Iron (Pik - GG Series), Spherical Graphite Cast Iron (Ductile - GGG Series), Bimetal Casting.

Aslankaya Grup bünyesindeki Aslankaya Döküm ve Makina yakın zamanda 1 adet 10 ton/saat kapasiteli Reçineli Kalıplama Mikserini bünyesine katmıştır. Ayrıca işleme tesisini büyütmek de planları arasında olan Aslankaya Döküm ve Makina hergün yeni yatırımlarla sektöründe durmaksızın emin adımlarla ilerlemektedir.
Aslankaya Foundry and Machine within the structure of Aslankaya Group recently incorporated a Resin Molding Mixer with a capacity of 10 tons / hour. In addition, Aslankaya Foundry and Machine, with having the plans to expand the processing plant, are taking firm steps forward with new investments every day.

 

[6]
Socials